Narratives of language use in new multilingual Sweden - a longitudinal study based on adult migrant's experiences.

Projektets syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka hur människor som har kommit till Sverige i vuxen ålder använder sig av och förhåller sig till sina olika språkliga resurser.

Forskare

Projektet leds av Katrin Ahlgren.

Finansiering

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet som en internationell postdok, delvis förlagd i Spanien vid Universitat Oberta de Catalunya, Faculty of Arts and Humanities och Universidad de Autónoma de Madrid, Department of Linguistics and Modern Languages 2017-2020.