Learning, teaching and assessment of second foreign languages - an alignment study on oral language proficiency in the Swedish school context.

Projektet, även kallat TAL-projektet, leds av professor Jonas Granfeldt vid Lunds universitet. Det syftar till att öka förståelsen kring ämnet moderna språk i svensk skola. Fokus ligger på muntlig språkfärdighet i franska, spanska och tyska i årskurs 9.

Forskare

Vid Stockholms universitet deltar professor Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik, universitetslektor Susan Sayehli, Institutionen för svenska och flerspråkighet och universitetslektor Rakel Österberg, Romanska och klassiska institutionen i projektet. Vid Lunds universitet deltar professor Jonas Granfeldt och forskare Malin Ågren och vid Göteborgs universitet docent Gudrun Erickson.

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2016-2018.