På Department of Scandinavian Languages, Adam Mickiewicz University, Poznan, Polen, läser ett flertal studenter svenska. Dessa studenter är väl motiverade och når höga resultat i sina språkstudier för att, om de så önskar, kunna fortsätta studera vid ett svenskt universitet. Studenterna kan redan flera olika språk förutom polska, exempelvis engelska, danska, tyska.

Projektets syfte

Inom projektet studerar vi hur/om de polska studenternas tidigare språkkunskaper påverkar inlärningen av svenska, framför allt fonologi (språkljud) och prosodi (intonations- och betoningsmönster).

Forskare

Projektet är ett pågående samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och professor Dominika Skrzypek, Adam Mickiewicz University, Poznan.

Finansiering

Projektet finansierades delvis med medel från Åke Wibergs stiftelse 2017-2018. Under hösten 2018 har Elisabeth Zetterholm beviljats Erasmus-medel för att besöka Poznan för såväl undervisning på Adam Michiewicz-universitet som fortsatt samarbete med professor Skrzypek.