Beredningen sammanträder två gånger per termin.

Ledamöter:

 • Ordförande (professor, utses av prefekt på ett år i taget).
  - Läsåret 2020-2021: Camilla Bardel
 • Samtliga professorer och docenter vid institutionen
 • Prefekt, stf prefekt och studierektor för utbildning på forskarnivå
 • Doktorandrepresentant (vid frågor där beredning sker som har betydelse för forskarutbildningen eller doktorandernas situation)

Forskningsberedningens uppdrag:

 • Föreslå sakkunniga till anställningar som lektor och professor.
 • Föreslå sakkunniga vid meriteringsärenden som berör forskning.
 • Föreslå handledare till doktorander.
 • Göra en förhandsbedömning av sökandes meriter vid antagnings- och befordringsärenden som berör forskning.
 • Ta ansvar för att det förs en bred diskussion inom ämnet angående strategier och prioriteringar för att stärka institutionens forskningsverksamhet.
 • Bereda utlysning och anställning av postdoktorer.
 • Bereda utlysning och antagning av doktorander, inklusive bedömning av ansökningar.
 • Bereda förslag från handledarkollegiet rörande forskarutbildningens styrning och innehåll, till exempel nya kurser, rutinbeskrivningar och lokala styrdokument.