Syftet med forskarkollegiets möten är att informera, inspirera och diskutera forskningens villkor. Det kan till exempel handla om frågor kring forskningsetik, publicering, projektansökningar och karriärplanering.

Ordförande är professor och utses av prefekt på ett år i taget.

Forskarkollegiet sammanträder
HT21: 14/9, 16/11.

För disputerade medarbetare med lärar-/forskaranställning ingår deltagande i kollegiets arbete i FoU-tiden. För övriga – det vill säga administrativt anställda – disputerade medarbetare är deltagandet välkommet men frivilligt.

Forskarkollegiet

Hela forskarkollegiet kan nås via funktionsadressen forskarkollegiet@isd.su.se