Linda Smidfelt
Linda Smidfelt

Linda Smidfelt:
Il processo delle inferenze lessicali in italiano L3
- il ruolo delle lingue apprese in precedenza e altre strategie di comprensione

Lexikala inferensprocesser i italienska som L3
- tidigare inlärda språks roll och andra strategier för förståelse

Språk: italienska

Fakulteternas opponent var Assistant Prof. Gessica De Angelis, University College, Dublin.