Helena Reierstam
Helena Reierstam

Helena Reierstam:
Assessing Language or Content? A comparative study of the assessment practices in three Swedish upper secondary CLIL schools

Examinator var professor Sölve Ohlander.
Läsare var professor Tarja Nikula från Jyväskylä universitet.