Britt-Marie Apelgren
docent och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska, Göteborgs universitet

Emanuel Bylund
docent i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Petra Bernardini
fil dr i italienska, Lunds universitet

Lars Fant
prof i iberoromanska språk, särskilt spanska, Stockholms universitet

Alex Housen
professor i engelska, Vrije universiteit, Bryssel

Marie Källkvist
docent och universitetslektor i engelska, Lunds universitet

Eva Larsson Ringqvist
prof em i franska, Linnéuniversitetet, Växjö

Marianne Molander Beyer
docent i franska, universitetslektor i språkdidaktik, Göteborgs universitet

Sirkku Männikkö Barbutiu
fil dr i Människa-maskin-interaktion, Stockholms universitet

Philip Shaw
prof i engelska, Stockholms universitet

Liss Kerstin Sylvén
fil dr i engelska, Göteborgs universitet

Rakel Österberg
fil dr i spanska, Stockholms universitet