FRAM-relaterade aktiviteter

FRAM-relaterade aktiviteter

  • Forskande lärare kan vända utvecklingen 2016-03-31 Forskarskolan De främmande språkens didaktik, FRAM, är slut. Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, uppmanar i en artikel i Alfa, Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk: Ta vara på de forskande lärarna!
  • FRAM-licentiander intervjuas i Alfa om bedömning av nationella prov 2016-03-18 Läs om FRAM-licentianderna Linda Borger och Maria Frisch i Lärarförbundets tidning Alfa.
  • Forskarskolan FRAM medverkade i Skolportens konferens för lärare i franska 2015-11-11 I oktober 2015 medverkade Jonas Granfeldt och Helena Reierstam från Forskarskolan FRAM i Skolportens konferens för lärare som undervisar i franska.
  • FRAM-forskning presenterades på språkinspirationsdag 2015-11-11 Vid Språklärarnas Riksförbund Kronobergs Språkinspirationsdag i Växjö den 2 oktober 2015 talade Maria Håkansson Ramberg från Forskarskolan FRAM om sin forskning.
  • Forskarskolan FRAM i inslag på konferens för skolledare 2015-10-08 I september 2015 anordnade Stockholms stad en konferens med temat Leda utveckling av undervisning och lärande. Forskarskolan FRAM deltog med ett inslag i konferensen, som riktade sig till rektorer, förstelärare och chefer på utbildningsförvaltningen.
  • Forskarutbildade lärare - en resurs för skolan 2015-02-04 I mars 2014 bjöd Forskarskolan De främmande språkens didaktik (FRAM) vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, in till skolkonferensen "Forskarutbildade lärare – en resurs för skolan" för att belysa nyttan av didaktisk forskning ur några olika perspektiv.
  • - Flerspråkig kompetens behöver tryggas 2013-05-29 Unga människor behöver mer än engelska för att konkurrera om jobben. Den flerspråkiga kompetensen i Sverige behöver därför utvecklas, menar Bengt Novén, dekanus vid Stockholms universitet, i en debattartikel.
  • Akut handlingsplan krävs för att rädda flerspråkigheten 2012-11-19 Nedmonteringen av språkundervisningen på universiteten går stick i stäv mot Sveriges ambition att vara internationaliserat, skriver professorerna Camilla Bardel och Bengt Novén i en debattartikel på DN Kultur.

De främmande språkens didaktik

FRAM

Koordinator
Camilla Bardel
professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Biträdande koordinator
Margareta Skoglund Ålin
administratör
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Styrgrupp

Stockholms universitet
Camilla Bardel
professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Göteborgs universitet
Gudrun Erickson
professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning
gudrun.erickson@ped.gu.se
031-786 2453

Lunds universitet
Jonas Granfeldt
professor i fransk språkvetenskap
jonas.granfeldt@rom.lu.se
046-222 88 02

Linnéuniversitetet, Växjö
Christina Rosén
fil dr i språkvetenskap/tyska
christina.rosen@lnu.se
0470-708855

Licentiatuppsatser vid ISD