Camilla Bardel.    Foto: Håkan Elofsson
Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
Foto: Håkan Elofsson

Forskarskolan i de främmande språkens didaktik, FRAM, är slut. Efter två och ett halvt år har nio verksamma språklärare genomfört forskarutbildning fram till licentiatexamen. En tionde blev mamma och kommer att bli klar senare under 2016.

Av 50 sökande till forskarskolan gavs tio möjlighet att fördjupa sig i frågor relaterade till språkinlärning, språkundervisning och språklig bedömning. En grupp universitetslektorer och professorer fick handleda och därmed ta del av språk- och skolrelaterade forskningsfrågor på ett fantastiskt lärorikt och inspirerande sätt.

Under tiden FRAM pågick kom varje termin ett stort antal förfrågningar från verksamma lärare som ville söka till forskarskolan. Tyvärr blev svaret: "Detta är såvitt vi i nuläget vet en engångsföreteelse". Att genomföra en utbildning av detta slag kräver extra resurser och är ingenting som universitet och högskolor kan göra inom ramen för sina ordinarie anslag.

Samtidigt pågick också en debatt - den om forskande lärare, karriärtjänster och läraryrkets status. Debatten pågick mot bakgrund av reformer som lärarlegitimation, ny lärarutbildning och satsningar på lärares kompetensutveckling, som satsningen på forskarskolor. Den har handlat om ifall det är vettigt att låta lärare forska men också om vad som gör oss till bra eller skickliga lärare. Är det fördjupade kunskaper i ämnet, eller räcker det med att vara en karismatisk och respektingivande person? Kan det kanske vara så att kunskap om kunskapsbildning är en förutsättning, det vill säga att förstå hur, vad och varför vi lär oss?

/.../

Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, uppmanar i en artikel i Alfa, Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk: Ta vara på de forskande lärarna!

► Läs hela artikeln:
Forskande lärare kan vända utvecklingen