De främmande språkens didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ämnesdidaktik
  4. De främmande språkens didaktik

FRAM-relaterade aktiviteter

  • Forskande lärare kan vända utvecklingen 2016-03-31 Forskarskolan De främmande språkens didaktik, FRAM, är slut. Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, uppmanar i en artikel i Alfa, Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk: Ta vara på de forskande lärarna!

FRAM startade hösten 2012 och avslutades våren 2015

22 augusti 2012 invigdes lic-forskarskolan De främmande språkens didaktik (FRAM) vid Stockholms universitet. Den avslutades 2015 och idag har samtliga 10 antagna forskarstuderande avslutat sina licentiatstudier.

Forskarskolan riktade sig till yrkesverksamma lärare inom grundskolans senare år, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, och ledde till licentiatexamen. De antagna hade lön från sina arbetsgivare och deltog i forskarutbildningen på 80 procent av heltid. På övriga 20 procent arbetade de som vanligt i skolan (SFS 2009:1036).

Utbildningen omfattade fem terminer (2,5 år) och anordnades i samverkan mellan universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Växjö. Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet var värd och ansvarig. 10 personer antogs till forskarskolan, och skrevs in vid något av de medverkande lärosätena.

Forskarutbildningen var språkdidaktisk, vilket innebär att kurser och uppsatsarbete handlade om kunskapsbildning, lärande, undervisning och bedömning. Utbildningen var gemensam för samtliga ingående språkämnen (engelska, franska, italienska, spanska och tyska), men delar av innehållet riktades även mot de områden som är specifika för språkämnena.

Huvudsakliga forskningsområden var: (1) Individens språkinlärning (2) IKT, lärande och undervisning i språk (3) Former för bedömning i språk.

Forskningsprogram FRAM (pdf, 104 kB)

Graduate school in language education (FRAM)

Koordinator
Camilla Bardel
professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Biträdande koordinator
Margareta Skoglund Ålin
administratör
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Styrgrupp

Stockholms universitet
Camilla Bardel
professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Göteborgs universitet
Gudrun Erickson
professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning
gudrun.erickson@ped.gu.se
031-786 2453

Lunds universitet
Jonas Granfeldt
professor i fransk språkvetenskap
jonas.granfeldt@rom.lu.se
046-222 88 02

Linnéuniversitetet, Växjö
Christina Rosén
fil dr i språkvetenskap/tyska
christina.rosen@lnu.se
0470-708855