Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
UKÄ

UKÄ utvärderar lärarutbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar regelbundet alla högskoleutbildningar i landet. Nu har förskollärar- och grundlärarprogrammen vid Stockholms universitet utvärderats. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa om vad det innebär.

Webinar om Minor Field Studies

Webinar om Minor Field Studies

Vill du göra en fältstudie utomlands? Inom ramen för ditt självständiga arbete kan du ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium för att samla in data i ett låg- eller medelinkomstland.