Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Nu kan du anmäla dig till våren 2021

Nu kan du anmäla dig till våren 2021

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli grundlärare för de yngsta barnen eller ämneslärare i språk. Vi ger även fristående kurser samt kurser inom den nya satsningen Fler vägar in.

Språklärare - fortbilda dig i språkdidaktisk forskning

Språklärare - fortbilda dig i höst!

Vid Institutionen för språkdidaktik ges senare i höst två fristående kurser på avancerad nivå i språkdidaktisk forskning. Kurserna är nu öppna för sen anmälan. Anmäl dig senast 15 oktober.

Minor Field Studies

Ny utlysning av MFS-stipendier

Nu kan du ansöka om ett MFS-stipendium för att göra fältstudier utomlands till ditt självständiga arbete. Du som söker nu genomför din fältstudie under vårterminen 2021. Ansök senast 15 oktober.

Maria Nilsson

Elevperspektiv på engelskundervisning

Fredag 9 oktober försvarar Maria Nilsson sin doktorsavhandling där hon fokuserar på yngre elevers talängslan och agens i språkundervisning. Disputationen sänds även som webbinarium.

Information inför ny termin

Fortsatt webbaserad undervisning i höst

På grund av coronapandemin är undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik webbaserad under hela höstterminen. På vår välkomstsida kan du läsa mer om vad som gäller i höst.