Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Nu kan du anmäla dig till våren 2021.

Nu kan du anmäla dig till våren 2021

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli grundlärare för de yngsta barnen eller ämneslärare i språk. Vi ger även flera fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå.

Språklärare - fortbilda dig i språkdidaktisk forskning

Språklärare - fortbilda dig i höst!

Vid Institutionen för språkdidaktik ges senare i höst två fristående kurser på avancerad nivå i språkdidaktisk forskning. Kurserna är nu öppna för sen anmälan. Anmäl dig senast 15 oktober.

Maria Nilsson

Vill öka kunskapen om elevers talängslan

Fredag 9 oktober försvarar Maria Nilsson sin doktorsavhandling där hon fokuserar på yngre elevers talängslan i språkundervisning. Plats finns för 50 personer. Disputationen sänds även som webbinarium.

Information inför ny termin

Fortsatt webbaserad undervisning i höst

På grund av coronapandemin är undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik webbaserad under hela höstterminen. På vår välkomstsida kan du läsa mer om vad som gäller i höst.

Beviljade rektorsmedel för utbildningsprojekt

Institutionen för språkdidaktik var framgångsrik vid årets utdelning av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. Hela tre projektansökningar har beviljats medel.