Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
US167F - puff

Möter du flerspråkiga barn i förskolan?

Nu kan du som arbetar i förskolan lära dig mer om flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Sök kursen Flerspråkighet i förskolan, som ges på kvartsfart under två terminer. Anmäl dig senast 15 april.

Flicka kommunicerar på teckenspråk

Stort behov av teckenspråkiga lärare

I höst startar Institutionen för språkdidaktik en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Du blir behörig att undervisa i såväl specialskolan som grundskolan. Anmäl dig senast 15 april.

Ny doktorandkurs - puff

Ny kurs för doktorander

Inför hösten 2021 planeras en ny kurs på forskarnivå som syftar till att göra doktorander bekanta med komplexa inlärningsmiljöer ur ett metodologiskt perspektiv. Anmäl ditt intresse senast 15 april.

Christina Hedman. Foto: Jens Olof Lasthein

Ensidig politisk debatt om modersmål

I dagens politiska debatt ställs ofta svenska och modersmål mot varandra. Christina Hedman och Jenny Rosén vid Institutionen för språkdidaktik visar i en studie hur argumenten kan nyanseras.

CIRCLE - puff

Läsecirkel om språkdidaktisk forskning

Nu finns det en öppen onlinekurs för språklärare som vill bekanta sig med språkdidaktisk forskning. Una Cunningham och Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik har startat läsecirkeln CIRCLE.

Corona

Fortsatt webbaserad undervisning

Med anledning av coronapandemin fortsätter Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning under hela våren och sommaren 2021. Senast i juni får du besked om hur det blir i höst.

Nyheter

Nyheter från Institutionen för språkdidaktik samt ett urval av nyheter från Stockholms universitet: