Grundlärarprogram

Grundlärarprogram inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet F-3 omfattar 240 hp, vilket innebär heltidsstudier under fyra år. Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till vår studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2016   |   Utbildningsplan HT 2017   |   Examensmål
 

► Om ansökan och behörighet: Vill du bli grundlärare?

► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång - antagen fr.o.m. HT17

Välkommen till Grundlärarprogrammet HT17

Kurssidor

Ansökningsperiod 15 sept-16 okt:

Ansökan till Grundlärarprogrammet F-3 till VT18

Grundlärarprogrammet F-3

Programansvarig
Marlene Öhberg
marlene.ohberg@isd.su.se
08-1207 6739

Utbildningsadministratör
Lena Brandel
lena.brandel@isd.su.se
08-1207 6700, rum E913
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
Besök bokas via e-post/telefon.

Studievägledare
Pia Engberg
studievagledare@isd.su.se
08-1207 6741, rum E923
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
Besök bokas via e-post/telefon.

VFU-ansvarig
Maria Lans
maria.lans@isd.su.se
08-1207 6643, rum E960