Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen har inrättats på nytt med ny kurskod och nytt behörighetskrav från och med höstterminen 2017. Nuvarande kurskod är US511F.