Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning i muntlig och skriftlig språkfärdighet på olika nivåer i skolan. Kursen kan inte tillgodoräknas som en del av grundlärarprogrammets kurser i engelska, eller som en behörighetsgivande kurs.
 

Information inför sommaren 2017

  • Kursen startar den 12 juni.
  • All kommunikation sker via e-post, lärplattformen Mondo samt AdobeConnect.
  • Innan kursstart måste du aktivera ditt universitetskonto samt webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 4-25 maj. Om du inte registrerat dig i tid förlorar du din plats.
  • Kursens sajt i Mondo heter US158F Summer 2017. Den får du tillgång till när du registrerat dig. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto.
  • På Mondosidan finns all kursinformation.