Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Betygskriterier

Schema HT17
Svenska grupp 1  |  Svenska grupp 2  |  Svenska som andraspråk 
Engelska  |  Spanska
Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.