Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT17
Svenska grupp 1  |  Svenska grupp 2  |  Svenska som andraspråk
Engelska grupp 1  |  Engelska grupp 2
Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.