Kursen består av fem moment:
1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 6 hp
2. Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 3 hp
3. Analys och bedömning av andraspråksutveckling, 7.5 hp
4. Litteracitet och andraspråksutveckling hos vuxna och unga I, 7.5 hp
5. Skriftlig framställning, 6 hp (ges av Inst för svenska o flerspråkighet)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT17