Hemvist tilldelas utifrån studentens val av studiegång.
Är du osäker på vilken hemvist du tillhör? Se Lärarutbildningsportalen

Studievägledarna vid Institutionen för språkdidaktik kan hjälpa dig med frågor kring:

  • de olika lärarprogrammen och kurser inom institutionens område
  • ditt studie- och yrkesval
  • uppläggning av dina studier
  • tillgodoräkning och studieuppehåll

De kan vägleda enskilt eller i grupp.

Studievägledare vid ISD

Eva Andersson, Pia Engberg och Maria Lans.
Eva Andersson, Pia Engberg och Maria Lans.

I kontaktrutorna kan du se vilka deras olika ansvarsområden är, samt när, hur och var du kan nå dem.

Om lärarlegitimation

Vid tillsvidareanställning av lärare eller förskollärare krävs numera lärarlegitimation. Från 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation även de lärare som redan har en anställning.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Lärarlegitimation

Allmän studie- och karriärvägledning

Vid Studentcentrum kan du få övergripande information kring Stockholms universitets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information kring studier och arbete.
• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb:
Allmän studie- och karriärvägledning i Studentcentrum