Vi kan hjälpa dig med frågor som handlar om:

  • de olika lärarprogrammen och kurser inom institutionens område
  • studie- och yrkesval
  • studieplanering
  • tillgodoräkning och studieuppehåll
  • studera med funktionsnedsättning

Om du vill boka tid för samtal, kontakta oss via e-post eller telefon.
Om du skickar e-post, förklara gärna lite kortfattat vad du undrar över.

All ansökan till institutionens fristående kurser och program ska göras via antagning.se

Frågor om behörigheter och antagning: Anmälan och antagning

Information om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU):
KPU inom samhällsvetenskap och humaniora
KPU inom matematik eller naturvetenskap

 

Programansvarig institution

Programansvarig institution inom lärarutbildningen tilldelas utifrån studentens val av studiegång/lärarprogram.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen

Information för antagna studenter

Om lärarlegitimation

Vid tillsvidareanställning av lärare eller förskollärare krävs numera lärarlegitimation. Från 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation även de lärare som redan har en anställning.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Lärarlegitimation