Vi kan hjälpa dig med frågor som handlar om:

  • de olika lärarprogrammen och kurser inom institutionens område
  • studie- och yrkesval
  • studieplanering
  • tillgodoräkning och studieuppehåll
  • studera med funktionsnedsättning

Om du vill boka tid för samtal, kontakta oss via e-post eller telefon.
Om du skickar e-post, förklara gärna lite kortfattat vad du undrar över.

All ansökan till institutionens kurser och program ska göras via antagning.se

Frågor om behörigheter och antagning: Anmälan och antagning

Information om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU):
KPU inom samhällsvetenskap och humaniora
KPU inom matematik eller naturvetenskap

 Information för dig som studerar på KPU eller Kombiprogrammet (804 Kb)

Programansvarig institution

Programansvarig institution inom lärarutbildningen tilldelas utifrån studentens val av studiegång/lärarprogram.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen

Information för antagna studenter

Om lärarlegitimation

Vid tillsvidareanställning av lärare eller förskollärare krävs numera lärarlegitimation. Från 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation även de lärare som redan har en anställning.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Lärarlegitimation