Hemvist tilldelas utifrån studentens val av studiegång.
Är du osäker på vilken hemvist du tillhör? Se Lärarutbildningsportalen

Studievägledarna vid Institutionen för språkdidaktik kan hjälpa dig med frågor kring:

  • de olika lärarprogrammen och kurser inom institutionens område
  • ditt studie- och yrkesval
  • uppläggning av dina studier
  • tillgodoräkning och studieuppehåll

De kan vägleda enskilt eller i grupp.
 

Studievägledare vid ISD

Eva Andersson och Pia Engberg
Eva Andersson och Pia Engberg


I kontaktrutorna kan du se vilka deras olika ansvarsområden är, samt när, hur och var du kan nå dem.

 

Om lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat att införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg från och med den 1 juli 2011.
• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb:
Lärarlegitimation – vägar till behörighet vid Stockholms universitet
 

Allmän studie- och karriärvägledning

Vid Studentcentrum kan du få övergripande information kring Stockholms universitets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information kring studier och arbete.
• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb:
Allmän studie- och karriärvägledning i Studentcentrum
 

Vägledarbloggen

På Stockholms universitets Vägledarbloggen bloggas det om aktuella händelser och annat som du som student eller blivande student har nytta av att ha koll på.