Om du känner att du som student blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till prefekt eller jämlikhetssamordnare vid din institution eller till Stockholms universitets centrala jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, enligt Diskrimineringslagen.

Institutionen för språkdidaktik vill arbeta brett med jämställdhet, jämlikhet och likabehandling och har utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan vars övergripande syfte är att verka för åtgärder som syftar till att initiera och vidmakthålla en jämställdhetsprocess inom institutionen.

Kontakt vid Institutionen för språkdidaktik är institutionens prefekt: prefekt@isd.su.se