Studera med funktionsnedsättning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Utbildning
  5. Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

  1. Ansök om stöd och anpassningar
  2. När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte.
  3. Ta sedan kontakt med studievägledaren vid institutionen där du studerar. När din utbildning börjar är det bra om du presenterar dig och visar det intyg om rekommenderade stödåtgärder som du fått från samordnaren. Studievägledaren kan då hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om din utbildning. Du kan också diskutera ditt studieval med studievägledaren.
  4. Introducera dig även gärna för din lärare och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen.

Stockholms universitets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Studievägledare vid Institutionen för språkdidaktik

Pia Engberg
Heléne Norstedt
Josefin Bloch

E-post: studievagledare@isd.su.se