Lärarrummet är en återkommande serie lunchföreläsningar för lärarstudenter. Varje torsdag bjuds det på lunch samt relevanta och roliga föreläsningar. Anmäl dig gärna på Facebook-eventet.

Alla som är intresserade är välkomna!

Ekologisk och vegetarisk lunch serveras så långt det räcker.

27/4: Att bemöta (aggressiva) elever
Markus Blomquist från Attention leder bemötandeövningar.


Arr: Stockholms universitets studentkår, Humanistiska föreningen och Stockholms universitet.

Frågor? Kontakta samordnare Jannika: lararstudenter@sus.su.se