En dag för alla lärarstudenter! Per Blomqvist och Eva Anderberg, lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, leder oss genom processen att summativt bedöma en elev på ett pedagogiskt, formativt och stöttande sätt, samt hur vi kan hantera elever som av en eller annan anledning inte är nöjda med den bedömning som gjorts.

Dagen anordnas av Institutionen för Språkdidaktiks Studentråd.

Program

10.00-12.00

Föreläsning
Bedömning och undervisning - lärares bedömningar av och för elevers lärande i ämnet svenska på gymnasiet
Per Blomqvist

13.00-16.00 Workshop och rollspel
Eva Anderberg


Det kommer att finnas fika och kaffe.

Alla lärarstudenter är välkomna!

Anmäl gärna på Facebook att du kommer.