Språklärarpodden är en podcastserie om språkundervisning och språkinlärning, dit verksamma lärare och forskare bjuds in för att diskutera diverse ämnen som berör språkklassrummet.

Avsnitten kommer att publiceras varannan vecka.

Programledare för Språklärarpodden är Tore Nilsson, Pernilla Rosell Steuer och Sara Lilja Visén.
Programledare för Språklärarpodden är Tore Nilsson och Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik samt Sara Lilja Visén, Engelska institutionen vid Stockholms universitet.
 

Var kan jag lyssna?

Direkt här på webben: Alla avsnitt

iTunes: Språklärarpodden

RSS (för podcastappar och digitalradio): Språklärarpodden
 

Samtalen spelas in i Språkstudion vid Stockholms universitet och tekniker är Henrik Nordgren.