Samverkan

Samverkan med andra institutioner och universitet

Inom lärarutbildningen har Institutionen för språkdidaktik ett nära samarbete med flera institutioner vid Stockholms universitet. Institutionen samverkar även med andra universitet inom forskarutbildning och annan utbildning på avancerad nivå.

Behöver din personal kompetensutveckling?

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Uppdragsutbildning kan skräddarsys efter behov och beställning och den kan ge högskolepoäng.

Lärarlyftet II - en väg till behörighet

Lärarlyftet II pågår mellan 2012-2016. Satsningen är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i.

Utbytesavtal med universitet och högskolor i Europa

Institutionen för språkdidaktik har utbytesavtal med flera lärosäten i Europa, vilket möjliggör utlandsstudier för våra lärarstudenter.

VFU - en gemensam angelägenhet för lärosäte och skola

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Institutionen för språkdidaktik har ett övergripande ansvar för samverkan med kommunerna inom region Nordväst.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Karin Sandwall, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
karin.sandwall@andrasprak.su.se
08-1207 6707, 073-270 4318
www.andrasprak.su.se

VFU-ansvariga vid ISD

Ämneslärare språk
Lärarprogrammet senare år

Camilla Gamrell
camilla.gamrell@isd.su.se
08-1207 6701

  • samordnar kontakterna med kommunerna inom region Nordväst

Grundlärare F-3
Lärarprogrammet tidigare år

Maria Lans
maria.lans@isd.su.se
08-1207 6643

Lärarutbildningar vid SU

Lärarutbildningsportalen

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj