Camilla Bardel och Elisabeth Zetterholm.
Camilla Bardel och Elisabeth Zetterholm.

Höstterminen 2018 kommer Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet att starta en ny forskarskola för lärarutbildare. Projektledare är professor Camilla Bardel och medsökande är docent Elisabeth Zetterholm.

Lärare inom lärarutbildningen erbjuds forskarstudier vid ett fyraårigt forskningsprogram med inriktning mot språkdidaktik. Temat är svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv. Språklärande, språkundervisning och språklig bedömning ska utforskas mot bakgrund av kontextuella, individuella och språkrelaterade faktorer.

Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning - forskarskola för lärarutbildare

Forskningsprogrammet koordineras av Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Umeå universitet. Dessa tre universitetsmiljöer utgör ett viktigt nätverk för språklärarutbildning och forskning om språkdidaktik och vi kommer även att ta in internationella experter inom området som handledare och medverkande forskare.

Programmet kommer att fokusera på två övergripande frågor:

  • Vilka är tillgångarna och utmaningarna när det gäller lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska i ett flerspråkigt samhälle och en flerspråkig skola?
  • Hur verkar skolan i sitt utbildningsuppdrag när det gäller dessa två språk, som används alltmer parallellt med varandra och där flera andra språk dessutom samexisterar?

De forskarstuderande lärarutbildarna, som var och en får följa forskarutbildningen vid något av de tre deltagande universiteten, kommer att arbeta med specifika frågeställningar som relaterar till dessa övergripande frågor.

Antagning sker under våren 2018

Antagning till den nya forskarskolan kommer att ske under vårterminen 2018. För frågor, kontakta Camilla Bardel: camilla.bardel@isd.su.se