Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling, handledning och examination på institutionens utbildningar inom språkdidaktik med inriktning mot svenska, främst inom lärarutbildningen men även inom institutionens övriga kursutbud på grundnivå och avancerad nivå. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas ha förmåga att verka för en god interaktion mellan å ena sidan ämnesområdet och å andra sidan övriga institutioner som medverkar i lärarutbildningen. I anställningen ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne samt har visat pedagogisk
skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med publikationer, framträdanden vid internationella konferenser samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.