Helle Pia Laursen och Uffe Ladegaard
Helle Pia Laursen och Uffe Ladegaard

På dette seminar vil vi præsentere centrale forskningsfund fra forsknings- og udviklingsprojektet "Tegn på sprog", der har fokus på literacy og sproglig diversitet i klasserummet.

Hvad ser vi, når vi fra et socialsemiotisk perspektiv anskuer de deltagende børn og unge mennesker som sociale aktører og skriftsprogstilegnelse som social betydningsdannelse? Dette spørgsmål vil vi dykke ned i gennem nedslag i eksisterende forskningsartikler og i Uffes igangværende ph.d. projekt, som følger to elever fra projektet over syv år og undersøger, hvilke læsere og skrivere de bliver.

Språkdidaktiskt seminarium:
At forske i literacy og sproglig diversitet
- forskningsmæssige nedslag i "Tegn på sprog"

Lektor Helle Pia Laursen och doktorand Uffe Ladegaard, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Tisdag 14 mars kl 14:30-16:00, sal E237 Södra Huset

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!