Språkdidaktiska seminariet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Språkdidaktiska seminariet

Språkdidaktiska seminariet

Vid institutionens språkdidaktiska seminarier presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av institutionens forskare och doktorander och av forskare som gästar Institutionen för språkdidaktik.

Övriga konferenser & seminarier

Institutionen för språkdidaktik deltar även i, eller står som värd för, andra typer av konferenser och seminarier.

Tidigare Språkdidaktiska seminarier

Tidigare Högre seminariet vid ISD

Högre seminariet vid ISD bytte hösten 2015 namn till Språkdidaktiska seminariet.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Studentexpeditionen

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736