Stockholms universitets monter på Skolforum.
Stockholms universitets monter på Skolforum.
 

Välkommen till Skolforum

Du bokar din biljett på Skolforums webbplats.

Fri entré för lärarstudenter:
Studentbiljett Skolforum 2017

För dig som vill köpa biljett:
Registrera biljett till Skolforum 2017

Kom till monter C10:09

Studievägledare från Institutionen för språkdidaktik finns på plats på Skolforum 2017 för att svara på dina frågor. Du får veta vilka möjligheter det finns att komplettera din utbildning och vilka fristående kurser som finns inom våra ämnesområden:

  • Andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning
  • Bedömning
  • Läs- och skrivinlärning
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Ämnesdidaktik för lärare i engelska och moderna språk

På Skolforum kan du också lyssna på intressanta föreläsare kopplade till Stockholms universitet: Program Skolforum 2017