I slutet av augusti 2017 står Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som värd för symposiet Future directions for literacy research in science education.

Syftet med symposiet är att ge deltagarna möjlighet att presentera och diskutera pågående eller planerad forskning, och hitta vägar för framtida samarbete. Forskare kommer från hela världen för att delta, bland annat från Hongkong, Brasilien, Singapore, Australien, Norge och Sverige.

I mån av plats är alla intresserade välkomna till symposiet. Anmäl önskemål om deltagande till symposium@isd.su.se senast den 15 augusti.

Program

Kok-Sing Tang
Kok-Sing Tang

MONDAY 28 AUGUST:
09.00-09.30 Coffee and snacks
09.30-09.45 Welcoming words
09.45-10.45 Kok-Sing Tang, Curtin University, Australia: Title to be decided
10.45-11.00 Short break
11.00-12.30 Session 1
12.30-13.30 Lunch break (light lunch will be served)
13.30-15.00 Session 2
15.00-15.15 Coffee break
15.15-16.15 Session 3
16.15-17.00 Mutual discussion, summing up
17.00-18.00 Drinks and snacks

TUESDAY 29 AUGUST:
09.00-09.30 Coffee and snacks
09.30-11.00 Session 4
11.00-11.15 Short break
11.15-12.30 Session 5
12.30-13.30 Lunch break (light lunch will be served)
13.30-15.00 Session 6
15.00-15.15 Coffee break
15.15-16.15 Mutual discussion, summing up, closing