Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du studerar effektivt för att ge dig själv förutsättningar att lyckas med dina studier. Efter föreläsningen kommer du att:

  • känna till faktorer som gör det lättare och mer effektivt att lära sig,
  • kunna göra en veckoplanering,
  • ha redskap att förstå vad som är det viktigaste i kursen du läser,
  • veta hur du kan anpassa dina studiestrategier efter din egen förmåga,
  • känna till olika tekniker för att behålla koncentrationen medan du studerar,
  • känna till strategier för att behålla motivationen.

Ingen föranmälan krävs.

Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven vid Stockholms universitet.