Om oss

Frescati Södra Huset

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Större delen av Institutionen för språkdidaktik finns på plan 9 i hus E i Södra Huset (blå höghusen). Där hittar du vår studentexpedition, utbildningsansvariga och de flesta av våra lärarutbildare.

Om oss

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning.

Våra kompetensområden är:

  • språkutveckling
  • läs- och skrivutveckling samt litteracitet
  • svenska och svenska som andraspråk (inklusive svenskämnets didaktik, flerspråkighet, kultur och lärande)
  • moderna språk och lärande
  • bedömning av kunskap och kompetens i språk och språkutveckling
  • språkets roll för kunskapsutveckling och tänkande i allmänhet och i olika skolämnen i synnerhet

Till institutionen hör även flera fristående enheter som till viss del deltar i institutionens undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Studentexpeditionen

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736