Har du frågor om de nationella slutproven för sfi?
Kontakta Anna-Karin Munkby på Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella slutproven för sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.

Provgruppen

Katrin Ahlgren, projektledare
08-1207 6642 / katrin.ahlgren@isd.su.se

Miriam Angress Cantilio, provkonstruktör
08-1207 6719 / miriam.angress@isd.su.se

Grazyna Bartholdson, statistiker
08-1207 6808 / grazyna.bartholdson@isd.su.se

Marie Gustavsson, provkonstruktör
08-1207 6640 / marie.gustavsson@isd.su.se

Andreas Hall, provkonstruktör/projektassistent
08-1207 6742 / andreas.hall@isd.su.se

Inger Lindberg, vetenskaplig rådgivare
08-1207 6644 / inger.lindberg@isd.su.se

Helén Lindholm, provkonstruktör
08-1207 6640 / helen.lindholm@isd.su.se

Margareta Majchrowska, provkonstruktör
08-1207 6719 / margareta.majchrowska@isd.su.se

Karin Mayorga, provkonstruktör
08-1207 6640 / karin.mayorga@isd.su.se

Mikael Olofsson, provkonstruktör
08-1207 6724 / mikael.olofsson@andrasprak.su.se

Margareta Skoglund Ålin, administratör
08-1207 6683 / margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Cecilia Söderberg, provkonstruktör
08-1207 6719 / cecilia.soderberg@isd.su.se