Har du frågor om de nationella slutproven för sfi?
Kontakta Annika Spiik på Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella slutproven för sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.
 

Provgruppen

Katrin Ahlgren, projektledare
08-1207 6642 / katrin.ahlgren@isd.su.se

Miriam Angress Cantilio, provkonstruktör
08-16 3396 / miriam.angress@isd.su.se

Grazyna Bartholdson, statistiker
08-1207 6808 / grazyna.bartholdson@isd.su.se

Marie Gustavsson, provkonstruktör
08-1207 6761 / marie.gustavsson@isd.su.se

Andreas Hall, provkonstruktör/projektassistent
08-1207 6742 / andreas.hall@isd.su.se

Inger Lindberg, vetenskaplig rådgivare
08-1207 6644 / inger.lindberg@isd.su.se

Helén Lindholm, provkonstruktör
08-1207 6640 / helen.lindholm@isd.su.se

Margareta Majchrowska, provkonstruktör
08-1207 6719 / margareta.majchrowska@isd.su.se

Ulrika Rylander, provkonstruktör
08-16 2556 / ulrika.rylander@isd.su.se

Margareta Skoglund Ålin, administratör
08-1207 6683 / margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Cecilia Söderberg, provkonstruktör
08-1207 3627 / cecilia.soderberg@isd.su.se

Gustav Wallentin, provkonstruktör

08-162599 / gustav.wallentin@isd.su.se