Har du frågor om de nationella slutproven för sfi?
Kontakta Annika Spiik på Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella slutproven för sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.
 

Provgruppen

Grazyna Bartholdson, statistiker
08-1207 6808 / grazyna.bartholdson@isd.su.se

Sofia Engman, projektledare
08-1207 6756 / sofia.engman@isd.su.se

Marie Gustavsson, provkonstruktör
08-1207 6761 / marie.gustavsson@isd.su.se

Andreas Hall, provkonstruktör/projektassistent
08-1207 6742 / andreas.hall@isd.su.se

Inger Lindberg, vetenskaplig rådgivare
08-1207 6644 / inger.lindberg@isd.su.se

Helén Lindholm, provkonstruktör
08-1207 6640 / helen.lindholm@isd.su.se

Margareta Majchrowska, provkonstruktör
08-1207 6719 / margareta.majchrowska@isd.su.se

Ulrika Rylander, provkonstruktör
08-16 2556 / ulrika.rylander@isd.su.se

Margareta Skoglund Ålin, administratör
08-1207 6683 / margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Cecilia Söderberg, provkonstruktör, TJÄNSTLEDIG t.o.m. 2017-12-31
08-1207 3627 / cecilia.soderberg@isd.su.se

Gustav Wallentin, provkonstruktör
08-162599 / gustav.wallentin@isd.su.se