Har du frågor om de nationella slutproven för sfi?
Kontakta Beatrice Ciolek Laerum, undervisningsråd på Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella slutproven för sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.

Provgruppen

Katrin Ahlgren, provkonstruktör
08-1207 6643 / katrin.ahlgren@isd.su.se

Miriam Angress Cantilio, provkonstruktör
08-1207 6719 / miriam.angress@isd.su.se
(föräldraledig t.o.m. 2013-12-31)

Grazyna Bartholdson, statistiker
08-1207 6808 / grazyna.bartholdson@isd.su.se

Sofia Engman, projektledare
08-1207 6642 / sofia.engman@isd.su.se

Marie Gustavsson, provkonstruktör
08-1207 6640 / marie.gustavsson@isd.su.se

Andreas Hall, provkonstruktör/projektassistent
08-1207 6742 / andreas.hall@isd.su.se

Inger Lindberg, vetenskaplig rådgivare
08-1207 6644 / inger.lindberg@isd.su.se

Helén Lindholm, provkonstruktör
08-1207 6640 / helen.lindholm@isd.su.se

Margareta Majchrowska, provkonstruktör
08-1207 6719 / margareta.majchrowska@isd.su.se

Mikael Olofsson, provkonstruktör
08-1207 6724 / mikael.olofsson@andrasprak.su.se

Margareta Skoglund Ålin, administratör
08-1207 6683 / margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Annika Spiik, provkonstruktör
08-1207 6719 / annika.spiik@isd.su.se

Cecilia Söderberg, provkonstruktör
08-1207 6719 / cecilia.soderberg@isd.su.se
(föräldraledig t.o.m. 2013-12-31)