Kursens utbildningsadministratör skapar en lista med studenter och öppnar listan för webbrapportering. Så kan läraren/examinatorn själv rapportera in betygen i ett webbformulär. Efter kursslut ska betygen finnas i Ladok inom 15 arbetsdagar.

Resultatrapportera i Ladok på webb

Obs om utskrift för underlag/arkivlistor:
Enligt direktiv från riksarkivet måste skrivarinställningen vara enkelsidig utskrift för underlag/arkivlistor. Du måste alltså ändra den inställningen manuellt innan du skriver ut.

 1. Klicka på "Resultatrapportering, prov" på vänster sida
 2. Klicka på det prov som du vill betygsrapportera på.
 3. Skriv in betygen. Om en student inte ska ha betyg klickar du på minustecknet längst till höger på raden med studentens namn
 4. Klicka på ”Spara”
 5. Klicka på ”Skriv ut”
 6. Klicka på ”Skicka”
 7. Klicka på "Skapa arkivlista"
 8. Klicka på "Öppna"
 9. Skriv ut
 10. Kontrollera underlaget mot arkivlistan
 11. Skriv under båda listorna
 12. Lägg båda listorna i utbildningsadministratörens postfack.

Vid frågor: Kontakta kursens utbildningsadministratör.