Arbetsmiljöarbete, uppföljning våren 2011 (175 Kb)

 Arbetsmiljöplan 2012–2016 (118 Kb)

 Besluts- och delegationsordning ISD (108 Kb)
Besluts- och delegationsordning HumFak

 Miljöhandlingsplan för Institutionen för språkdidaktik (93 Kb)

 Verksamhetsplan 2015-2017 (316 Kb)

Riktlinjer

 Riktlinjer för studie- och karriärvägledning (54 Kb)

 Rutiner för trepartssamtal (41 Kb)

 Handläggningsrutiner för underkänd VFU (49 Kb)

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student