Arbetsgivaren kan bevilja dig ledighet för olika ändamål. De ledigheter som du har rätt till är ledighet för studier, viss föräldraledighet, ledighet för närståendevård och av trängande familjeskäl. Annan ledighet beviljas om det kan göras utan olägenheter för verksamheten.

Läs mer om detta på Medarbetarwebben (se Relaterade länkar nedan).

Ansökan om semester

Du ansöker numera om semester i Stockholms universitets nya personalsystem Primula:

  1. Gå in på "Min sida"
  2. Välj Semester och lägg in aktuella datum
  3. Klicka på Spara
  4. Klicka på Skicka - så skickas ansökan till närmaste chef för godkännande eller avslag

Ansökan om annan ledighet

Ännu är det bara möjligt att ansöka om semester i Primula, all annan ledighet (till exempel tjänstledighet) görs som tidigare på pappersblankett SU 9031, som hämtas från Blankettarkivet.

Ifylld blankett lämnas till närmaste chef.

Har du frågor om ledighetsansökan?
Kontakta institutionens personalansvarige.