Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Med internationalisering avses:

  • kontakter med utlandet: studenters utlandsvistelser, samarbetsavtal med utländska lärosäten
  • internationalisering av universitetets verksamhet: ökad närvaro av lärare och studenter från utlandet, internationellt fokus i undervisningen avseende val av inriktning, teorier och metoder

Lärarmobiliteten måste sanktioneras av Erasmus-avtal. Tänk på att vi inom lärarutbildningen också kan använda oss av avtal vid andra institutioner, se Stockholms universitetets avtalsdatabas.


Har du frågor kring internationellt utbyte?
Kontakta institutionens internationella koordinator:
Suk-hi Cho, international@isd.su.se

Aktuella notiser

  • Lärarmobilitet genom Erasmus 2017-07-19 Som lärare vid Stockholms universitet har du möjlighet att genom Erasmusprogrammet få finansiering för undervisning vid ett europeiskt universitet.
  • Erasmus+ Funded Training Courses in Cyprus 2016-02-18 For Teachers, Adult Education Professionals and Higher Education Staff of organizations, schools and institutions that received the Erasmus+ staff training funding for the school years 2015-2016 and 2016-2017. Check with your Erasmus+ Office if funds are available and come for a week of professional training in the sunny island of Cyprus.
  • Erasmus Staff Weeks 2016-02-18 Inom ramen för Erasmus personalfortbildning kan du till exempel delta i partneruniversitetens International Week eller Staff training.
  • Personalmobilitet genom Erasmus+ 2016-02-04 Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för studiebesök, fortbildning eller "jobbskuggning".
  • Forskningsvistelse i Kina, Ryssland, Argentina eller Mexico 2014-07-08 Sektionen för internationell mobilitet inbjuder forskare, lärare och forskarstuderande att anmäla intresse för kortare vistelse, inom ramen för Stockholms universitets samarbetsavtal, vid partneruniversitet eller forskarinstitut i Kina, Ryssland, Argentina eller Mexico.

Administrativ service vid ISD

Annonser, Trycksaker,
Visuell identitet

Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Manual för visuell identitet

Arkivvård
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Diarieföring
Zakaria Lemmouh
zakaria.lemmouh@isd.su.se

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

IKT-support
Mondo, Survey&Report,
Adobe Connect, iPad

Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

IT-support
datorn, nätverket etc.
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

IT-beställningar
ny IT-utrustning, programlicenser
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Kalendarium, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se

Kursplaner, Kurslitteratur
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
service@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se