September

Ledningsgruppen

EVENEMANG

Datum: 26 september 2017 09:00 - 26 september 2017 12:00
Plats: E904

9.00-12.00 E904

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Administrativ service vid ISD

Annonser, Trycksaker,
Visuell identitet

Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Manual för visuell identitet

Arkivvård
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Diarieföring
Zakaria Lemmouh
zakaria.lemmouh@isd.su.se

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

IKT-support
Mondo, Survey&Report,
Adobe Connect, iPad

Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

IT-support
datorn, nätverket etc.
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

IT-beställningar
ny IT-utrustning, programlicenser
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Kalendarium, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se

Kursplaner, Kurslitteratur
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
service@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se