Aktuellt

Aktuellt för medarbetare vid ISD

  • Nya rutiner för schemaläggning 2017-04-27 Schemaläggning vid Institutionen för språkdidaktik sker nu en termin i förväg. Bokning av scheman görs av lokalbokaren i schemasystemet TimeEdit utifrån kursansvarigs bokningsunderlag.
  • Erasmus+ Funded Training Courses in Cyprus 2016-02-18 For Teachers, Adult Education Professionals and Higher Education Staff of organizations, schools and institutions that received the Erasmus+ staff training funding for the school years 2015-2016 and 2016-2017. Check with your Erasmus+ Office if funds are available and come for a week of professional training in the sunny island of Cyprus.
  • Möjlighet att söka STINT-stipendium till Japan eller Singapore 2016-01-21 Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) upplyser om möjligheten att söka till fyra program inom Capstone Awards, två i Japan och två i Singapore. Programmen riktar sig till studenter och forskare på kandidat-, master-, doktorand- och postdoc-nivå.

Administrativ service vid ISD

Annonser, Trycksaker,
Visuell identitet

Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Manual för visuell identitet

Arkivvård
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Diarieföring
Zakaria Lemmouh
zakaria.lemmouh@isd.su.se

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

IKT-support
Mondo, Survey&Report,
Adobe Connect, iPad

Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

IT-support
datorn, nätverket etc.
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

IT-beställningar
ny IT-utrustning, programlicenser
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se

Kalendarium, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se

Kursplaner, Kurslitteratur
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
service@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se