Forskning

Forskningsområden

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Gemensamma nämnare för forskning inom ämnet är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning.

Språkdidaktiska seminariet

Vid institutionens språkdidaktiska seminarier presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av institutionens forskare och doktorander och av forskare som gästar Institutionen för språkdidaktik.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för språkdidaktik har utbildning på forskarnivå sedan 1 juli 2008 och deltar i flera nationella och regionala forskarskolor. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736, rum E938

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723, rum E945

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683, rum E968

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU